Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2013 12:11
Δήμος Αχαρνών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Στις 19/09/2013 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με την κα Χρ. Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου PhD, προϊσταμένη της «Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών» της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Η «Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών», συνιστά ένα σημαντικό φορέα οργάνωσης και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, Δίωξη Ναρκωτικών) με σκοπό την θεσμοθέτηση κανονισμών για την προστασία των πολιτών.

 

Στην εποικοδομητική συζήτηση αναπτύχθηκαν τα προβλήματα της εγκληματικότητας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών που ταλανίζουν περιοχές του Δήμου Αχαρνών, και ειδικότερα την περιοχή της Αυλίζας.

Επίσης, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και δράσεων που στοχεύουν στην εξυγίανση της περιοχής της Αυλίζας και ευρύτερα του Δήμου Αχαρνών για την καταπολέμηση των ως άνω προβλημάτων.

 

Η Εθνική Συντονίστρια ανέλυσε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, ως πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής, για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της χώρας, το συντονισμό και την προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

 

Ο «Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών» προσβλέπει σε μια συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με την «Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών».

Άποψή μας είναι ότι η ενεργός συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου συντελεί στην υποβοήθηση του έργου για τη συνολική πολιτική καταπολέμησης του προβλήματος των ναρκωτικών.  

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ