Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2015 20:29
Δήμος Αχαρνών

ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΚΕΠ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώνεται, ότι από Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 θα χορηγούνται τα Δελτία μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. στα Κ.Ε.Π. Αχαρνών.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


Τα 'Aτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας:

1.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3.Δύο πρόσφατες φωτογραφίεςαπό τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

4. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων καιφωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματοςτης οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2014).

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ