Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2014 15:34

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 400 ΕΥΡΩ

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εξετάζει η κυβέρνηση. Το θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος επιδιώκει να θέσει σε εφαρμογή εντός των επόμενων μηνών η κυβέρνηση. 

Στο υπουργείο Εργασίας υπάρχουν σκέψεις για πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε δύο δήμους και, στη συνέχεια, επέκτασή του σε περισσότερους δικαιούχους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στον καθορισμό του εισοδηματικού ορίου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στα 4.800 ευρώ. Το εισόδημα θα φτάνει τα 400 ευρώ περίπου.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ