Τρίτη, 22 Ιούλιος 2014 14:01

ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ενδεικτικό της κατάστασης… ασυδοσίας που επικρατούσε εδώ και χρόνια σε αρκετούς τομείς του Δημοσίου φέρνουν στο φως οι έλεγχοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγιναν προσλήψεις και προαγωγές υπαλλήλων σε διάφορες θέσεις.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, το 10% όσων έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής είχαν πλαστό απολυτήριο λυκείου, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται από τους... παραβάτες στον τελικό βαθμό του εγγράφου, προκειμένου να έχουν καλύτερο βιογραφικό. Η νομοθεσία προβλέπει άμεση απόλυση για όσους παραποιούν δημόσια έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια βάζουν μέσα στον φάκελο που αφορά στην πρόσληψη ή την προαγωγή τους.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των ελέγχων μπαίνουν 35.000 μονιμοποιήσεις υπαλλήλων, των οποίων η σύμβασή τους μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τους ελέγχους αυτούς θα προκύψουν τουλάχιστον 2.500 απολύσεις υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Φάμπρικα... πλαστών απολυτηρίων

Το ποσοστό των πλαστών δικαιολογητικών σε δήμους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου σε δείγμα 5.000 υπαλλήλων αγγίζει το 7% (316 πλαστά), εκ των οποίων πάνω από το 70% (266 περιπτώσεις) αφορούν σε πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Τα πλαστά απολυτήρια, που χρησιμοποιήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις για τον διορισμό των υπαλλήλων, φανερώνουν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είτε δεν έχουν φοιτήσει σε λύκειο ή έχουν «αλλάξει» την τελική βαθμολογία προκειμένου να ενταχθούν στα κριτήρια διορισμού. Συγκεκριμένα έχουν αποκαλυφθεί 110 πλαστά δικαιολογητικά στους φακέλους 1.000 περίπου εργαζομένων στον Ο.Σ.Υ. εκ των οποίων τα 80 αφορούσαν σε πλαστά απολυτήρια λυκείου. Αντίστοιχα από τους 3.530 πρώην υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν 156 εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, εκ των οποίων οι 74 πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Τέλος σε πρόσφατο έλεγχο που ολοκληρώθηκε σε Δήμο της Αττικής από άνδρες του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, από τους 507 εργαζόμενους, που απασχολούνται στις δημοτικές υπηρεσίες ανακαλύφθηκαν 52 περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά, δηλαδή το 10% των απασχολούμενων, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν με πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ